• Cắt lợi trùm 400.000 vnđ/răng
 • Nhổ răng lung lay 200.000 vnđ/răng
 • Nhổ răng hàm nhỏ, nanh 300.000 vnđ/răng
 • Nhổ răng hàm lớn 500.000 vnđ/răng
 • Nhổ răng khôn hàm trên 800.000 vnđ/răng
 • Nhổ răng khôn dưới thẳng 1.500.000 vnđ/răng
 • Nhổ răng khôn mọc lệch dưới 45 độ 2.000.000 vnđ/răng
 • Nhổ răng khôn mọc lệch dưới 90 độ 2.500.000 vnđ/răng
 • Nhổ răng khôn mọc ngầm 5.000.000 vnđ/răng
 • Nhổ răng thừa mọc ngầm 3.000.000 - 5.000.000 vnđ/răng
 • Nhổ răng khôn bằng máy nhổ Piezotome 1.500.000 vnđ/răng

Cơ bản (Basic)

FREE

Phí chụp phim XQUANG

Khám tư vấn với bác sĩ chỉnh nha

Lên kế hoạch điều trị sơ bộ

Phân tích phim trên phần mềm hiện đại nhất hiện nay

Chụp & phân tích ảnh trong miệng - Phân tích kết cầu đầu mặt

Lấy dấu âm bản hàm trên & dưới

Cá nhân hóa chẩn đoán - Hội chẩn PGS.TS.BS chỉnh nha Radon Việt Nam

Phản hồi & Trả kết quả bằng bản cứng mẫu bệnh án chỉnh nha tiêu chuẩn

Chuyên sâu (PRO)

1000K

Phí chụp phim XQUANG

Khám tư vấn với bác sĩ chỉnh nha

Lên kế hoạch điều trị sơ bộ

Phân tích phim trên phần mềm hiện đại nhất hiện nay

Chụp & phân tích ảnh trong miệng - Phân tích kết cầu đầu mặt

Lấy dấu âm bản hàm trên & dưới

Cá nhân hóa chẩn đoán - Hội chẩn PGS.TS.BS chỉnh nha Radon Việt Nam

Phản hồi & Trả kết quả bằng bản cứng mẫu bệnh án chỉnh nha tiêu chuẩn

Liên hệ

  0888 700 096
  icons8-exercise-96 chat-active-icon